KHU CĂN HỘ HT- PEARL

KHU CĂN HỘ HT- PEARL

KHU CĂN HỘ HT- PEARL
Địa điểm: thành phố dĩ an, tỉnh Bình Dương
CĐT: HT-Pearl
Hạng mục: nhôm kính mặt dựng, cửa đi, cửa sổ, tấm ốp nhôm, lan can kính, lam nhôm, canopy và vách tắm đứng
Qui mô: 2 block cao 36 tầng
Tiến độ: 2021