BLOCK D & E -RUBY PRECINCT- CELADON CITY

BLOCK D & E -RUBY PRECINCT- CELADON CITY

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCM)
PHẠM VI CÔNG VIỆC: cung cấp và lắp đặt cửa đi và cửa sổ.
QUY MÔ DỰ ÁN: 12 tầng + 01 hầm.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: tháng 02/2017 đến tháng 01/2018. 

Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi Để Được Chăm Sóc Tốt Nhất Liên hệ!

028.73018988