DA LAT CENTER SQUARE

DA LAT CENTER SQUARE

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG ĐÀ LẠT.
PHẠM VI CÔNG VIỆC:
                                    Thi công, lắp đặt:
                                    Cửa đi, cửa sổ, vách kính trong nhà;
                                    Sàn kính Khối Nụ
                                    Mái đón Spider kính Khối Hoa.  
QUY MÔ DỰ ÁN: Gồm 03 khối nhà chính:
                                    Khối Hoa
                                    Khối Nụ
                                    Khối Lá 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: tháng 06/2014 đến tháng 12/2015.
Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi Để Được Chăm Sóc Tốt Nhất Liên hệ!

028.73018988